ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 376 95 08

Szkolenie certyfikacyjne "Fireware Essential oraz WatchGuard Dimension"

2019-06-03 Kraków
Kod szkolenia
ADIT-WG-FE
Miejsce
Kraków
Czas
2019-06-03 do 2019-06-05
Cena
2700,00 PLN Netto | 3321,00 PLN Brutto

Zapisz się na szkolenie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powyższym zgłoszeniem przez Adit Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Drukarska 18/5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności firmy Adit Sp z.o.o, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Rozumiem, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym dotyczących informacji produktowych, wydarzeń oraz szkoleń, przekazywanych przez Adit Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów bezpieczeństwa, sieci oraz systemów, jak również dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa w zakresie ochrony infrastruktury teleinformatycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań UTM firmy WatchGuard.

Wymagania wstępne

Do efektywnego uczestniczenia w szkoleniu nie jest wymagana zaawansowana wiedzaz zakresu sieci komputerowych, bezpieczeństwa sieciowego, czy też znajomość rozwiązań firmy WatchGuard. Wystarczy podstawowe zrozumienie zagadnień związanych z transmisją w oparciu o protokołu TCP/IP.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin.

Zapewniamy

 • Salę szkoleniową,
 • Darmowe materiały szkoleniowe, w tym podręcznik „Fireware Essentials Student Guide”,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia,
 • Poczęstunek w przerwach oraz lunch w każdy dzień szkoleniowy.

Szczegółowy program szkolenia

 

Dzień 1

1.Wprowadzenie

 • wykorzystanie kreatora Web Setup Wizard do konfiguracji Firebox’a,
 • wykorzystanie narzędzia Quick Setup Wizard do utworzenia podstawowego pliku konfiguracyjnego Firebox’a,
 • uruchomienie narzędzia WatchGuard System Manager i podłączenie do Fireboxa oraz serwerów,
 • uruchomienie narzędzia Policy Manager i edycja pliku konfiguracyjnego​

2.Administracja

 • otwieranie i zapisywanie pliku konfiguracyjnego,
 • konfiguracja Firebox’a do zdalnej administracji,
 • dodawanie kont użytkowników,
 • dodawanie kluczy licencyjnych,
 • backup i odtwarzanie konfiguracji urządzenia,
 • dodawanie informacji identyfikacyjnej.

3.Ustawienia sieciowe

 • konfiguracja zewnętrznych interfejsów sieciowych przy wykorzystanie statycznych adresów IP, DHCP lub PPPoE,
 • konfiguracja zaufanych oraz opcjonalnych interfejsów sieciowych,
 • wykorzystanie Firebox’a jako serwera DHCP,
 • konfiguracja usług WINS oraz DNS,
 • konfiguracja dodatkowej adresacji,
 • konfiguracja statycznego routingu.

4.Konfiguracja logowania oraz serwerów

 • konfiguracja narzędzia WatchGuard Server Center,
 • konfiguracja serwerów WSM Log Server oraz WSM Report Server,
 • przekierowanie logów do WSM Log Server,
 • ustawienia logowania oraz notyfikacji.

5.Monitorowanie

 • interpretowanie informacji wyświetlanych w narzędziach Fireware Web UI oraz WatchGuard System Manager,
 • modyfikacja ustawień wyświetlanych w Security Traffic do potrzeb odpowiadających konfiguracji sieci,
 • zmiana ustawień Traffic Monitor’a i śledzenie źródeł połączeń,
 • dodawanie i usuwanie blokowanych stron,
 • wykorzystanie narzędzia FireWatch do monitorowania aktywności sieciowej,
 • wykorzystanie narzędzia Mobile Security do wyświetlania statusu połączeń urządzeń mobilnych.

6.Translacja adresów (NAT)

 • formy translacji adresów (NAT) dostępne w FireBox’ie,
 • dodawanie adresów  IP wykorzystywanych w dynamicznej translacji NAT,
 • wykorzystanie statycznego NAT do ochrony publicznych serwerów.

7.Ochrona przed zagrożeniami

 • przegląd różnych mechanizmów ochrony dostepnych w FireBox’ie,
 • konfiguracja domyślnej obsługi pakietów w celu ochrony przed wieloma zwyczajowymi metodami ataków,
 • blokowanie adresów IP oraz portów wykorzystywanych przez hackerów podczas ataków,
 • automatyczne blokowanie adresów IP generujących podejrzany ruch.

Dzień 2

1.Polityki

 • wyjaśnienie różnic pomiędzy politykami filtrów pakietów a politykami proxy,
 • dodawanie polityk przy wykorzystaniu narzędzia Policy Manager i tworzenie zasad dostępu,
 • tworzenie niestandardowych filtrów pakietów,
 • ustawianie reguł logowania i notyfikacji dla polityk,
 • zaawansowane właściwości polityk,
 • kolejność przetwarzania reguł

2.Polityki Proxy

 • wyjaśnienie przeznaczenia polityk proxy,
 • konfiguracja DNS proxy w celu ochrony serwerów DNS,
 • uniemożliwienie użytkownikom wysyłania plików na zewnętrzny serwer FTP,
 • konfiguracja kontroli dostępu do połączeń VoIP / ALG (Application Layer Gateway).

3.Email Proxy i blokowanie spamu

 • ograniczenie rodzajów połączeń do serwera SMTP,
 • modyfikacja akceptowalnego rozmiaru wiadomości,
 • zezwalanie i blokowanie według treści oraz nazw plików,
 • ograniczanie email ze względu na nazwę załączników,
 • blokowanie przychodzącego ruchu SMTP ze względu na domenę,
 • zapobieganie przekazywaniu wiadomości,
 • ograniczanie wychodzącego ruchu POP3 i blokowanie załączników,
 • aktywacja i konfiguracja spamBlocker’a,
 • definiowanie akcji dla wykrytego spamu,
 • wykluczanie wiadomości z określonych źródeł,
 • monitorowanie aktywności spam Blocker’a.

4.Filtrowanie ruchu Web

 • tworzenie logu dla każdego połączenia HTTP,
 • blokowanie ruchu HTTP na podstawie adresu URL,
 • zezwalanie na pobieranie plików przez HTTP-proxy na podstawie ich rodzaju,
 • tworzenie własnego komunikatu blokowania otrzymywanego przez użytkowników,
 • przetwarzanie nagłówków specyfikujących pewne rodzaje autentykacji,
 • konfigurowanie wyjątków dla źródła aktualizacji przez HTTP-Proxy,
 • ustawianie ograniczeń czasowych i przepustowości transmisji w dostępie do stron www,
 • aktywacja WebBlocker’a,
 • wybieranie kategorii blokowanych stron WWW,
 • konfigurowanie wyjątków,
 • w jaki sposób Reputation Enabled Defense chroni Twoją sieć?
 • konfigurowanie funkcjonalności Reputation Enabled Defense,
 • przeglądanie raportów Reputation Enabled Defense.

5.Usługi sygnaturowe oraz APT Blocker

 • wyjaśnienie sposobu ochrony sieci przez usługi sygnaturowe,
 • konfiguracja Gateway AntiVirus,
 • konfiguracja APT Blocker,
 • konfiguracja Data Loss Prevention,
 • konfiguracja Intrusion Prevention Service,
 • konfiguracja Application Control,
 • konfiguracja Botnet Detection.

Dzień 3

1.Uwierzytelnianie użytkowników

 • wyjaśnienie podstaw uwierzytelnienia oraz  jak działa z Firebox’em,
 • omówienie wspieranych metod uwierzytelnienia,
 • używanie Fireboxa do uwierzytelnienia użytkowników i grup,
 • dodawanie grup uwierzytelniających do definicji polityki,
 • modyfikacja limitów czasowych sesji użytkownika,
 • wykorzystanie Firebox’a do utworzenia niestandardowego certyfikatu serwera web.

2.Logowanie i raportowanie

 • konfigurowanie Firebox do wysyłania logów do Dimension,
 • Dimension - wymagania instalacyjne, podstawowa konfiguracja, omówienie najważniejszych funkcji,
 • użycie Dimension do wyszukiwania logów,
 • raporty Dimension,
 • eksport raportów z Dimension jako pliki CSV lub PDF,
 • wykorzystanie WebCenter Log Manager do wyszukiwania logów,
 • eksport logów w formie plików CSV,
 • generowanie i zapisywanie raportów w regularnych odstępach czasu,
 • zmiana ustawień raportowania,
 • zapisywanie, drukowanie i współdzielenie raportów.

3.Tunele branch office VPN (BOVPN)

 • wyjaśnienie sposobu działania branch office VPN,
 • różnice pomiędzy typami BOVPN,
 • ręczne konfigurowanie BOVPN pomiędzy dwoma Fireboxami,
 • monitorowanie ręcznego połączenia BOVPN oraz podstawy usuwania problemów technicznych z BOVPN.

4.Mobilny VPN

 • wybór odpowiedniego rodzaju mobilnego VPN,
 • konfiguracja Firebox’a umożliwiająca zestawianie połączeń VPN,
 • generowanie plików konfiguracyjnych dla użytkowników Mobile VPN,
 • instalowanie i korzystanie z klienta mobile VPN na zdalnym urządzeniu.

5.Webowy interfejs użytkownika (Fireware Web UI)

 • w jaki sposób zalogować się do Fireware Web UI,
 • ograniczenia Web UI,
 • zarządzanie czasem wygasania sesji zarządzającej Web UI,
 • wykorzystanie geolokalizacji do monitorowania krajów związanych z rejestrowaną komunikacją,
 • automatyczne blokowanie połączeń z/do określonych adresów IP w specyficznych lokalizacjach geograficznych.