ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 376 95 08

Wdrożenia - WinMagic

WINMAGIC

Zakres wdrożenia WinMagic Server:

 1. Przygotowanie serwera pod instalację produktu.
 2. Instalacja oprogramowania na wskazanym serwerze.
 3. Instalacja dodatkowych serwisów SDConnex (opcjonalnie).
 4. Konfiguracja inicjalizując.
 5. Aktywacja platformy, wgranie licencji.
 6. Konfiguracja rozwiązania według wytycznych Klienta/Partnera w zakresie:
  1. Utworzenie klucza szyfrującego bazę danych,
  2. Utworzenie oraz konfiguracja serwisu SDConnex,
  3. Utworzenie oraz konfiguracja serwisu ADSync (opcjonalnie),
  4. Import użytkowników oraz grup z odpowiedniej lokalizacji usługi katalogowej,
  5. Konfiguracja ustawień generalnych systemu, w tym: administratorów, kluczy RSA, zasad dotyczących haseł,
  6. Utworzenie odpowiednich kluczy, oraz podłączenie ich do odpowiednich grup oraz użytkowników,
  7. Utworzenie polityk dotyczących szyfrowania folderów udostępnionych (opcjonalnie),
  8. Utworzenie dodatkowych użytkowników oraz grup (opcjonalnie),
  9. Utworzenie profili instalacyjnych wraz z personalizacją oraz ustawieniem urządzeń zaufanych,
  10. Konfiguracja paczek instalacyjnych na bazie istniejących profili,
  11. Wygenerowanie plików instalatora,
  12. Wparcie masowej instalacji na stacjach końcowych oraz weryfikacja poprawności działania oprogramowania (opcjonalnie).

Wymagania wstępne:

 1. Zakupione usługi wykonywane są przez ADIT w miejscu instalacji rozwiązania w asyście przedstawiciela integratora/partnera, który zakupił usługę
 2. Na dzień realizacji usługi przez ADIT Partner zobowiązany jest do przygotowania właściwego środowiska oraz zasobów po stronie klienta, w tym:
  1. dostarczenie  precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania, przykładowo:
   1. adresu IP serwera LDAP (jeżeli istnieje),
   2. adresu IP or.az nazwy instancji serwera SQL,
   3. minimalnej złożoności haseł
 3. Platformy serwerowej zgodnej z wymaganiami minimalnymi platformy.
 4. Systemu operacyjnego z rodziny Windows, nie starszego niż Windows Server 2012R2
 5. Serwera MSSQL w wersji co najmniej SQL EXPRESS 2014 ADVANCE.
 6. Przyłącza zasilania oraz przyłącza do sieci teleinformatycznej.
 7. Infrastruktury teletechnicznej pozwalającej na poprawną konfigurację rozwiązania, w szczególności:
  1. niezbędną konfigurację sieci teleinformatycznej,
  2. niezbędną konfigurację systemów teleinformatycznych, z którymi instalowane rozwiązanie będzie współpracować.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zakres usługi wdrożenia nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.,

Zakres usługi wdrożenia nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powyższym zgłoszeniem przez Adit Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Drukarska 18/5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności firmy Adit Sp z.o.o, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Rozumiem, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym dotyczących informacji produktowych, wydarzeń oraz szkoleń, przekazywanych przez Adit Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).