ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 340 90 30

Całoroczne | Podstawy zarządzania platformą ochrony danych wrażliwych DLP Endpoint Protector firmy Cososys

2024-01-01 On-line
Kod szkolenia
ADIT-CS-SPD-O
Miejsce
On-line
Czas
2024-01-01 do 2024-12-31
Cena
1100,00 PLN Netto | 1353,00 PLN Brutto

Zapisz się na szkolenie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powyższym zgłoszeniem przez Adit Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Drukarska 18/5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności firmy Adit Sp z.o.o, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Rozumiem, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym dotyczących informacji produktowych, wydarzeń oraz szkoleń, przekazywanych przez Adit Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów bezpieczeństwa, sieci oraz systemów, jak również dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa w zakresie ochrony krytycznych zasobów oraz danych przy wykorzystaniu nowoczesnej platformy DLP Endpoint Protector firmy Cososys.

Wymagania wstępne

Do efektywnego uczestniczenia w szkoleniu nie jest wymagana zaawansowana wiedzaz zakresu sieci komputerowych, bezpieczeństwa sieciowego, czy też znajomość rozwiązań firmy Cososys. Wystarczą podstawowe umiejętności w zakresie użytkowania systemów operacyjnych zrodziny Windows oraz usługi Active Directory.

Czas trwania

1 dzień po 8 godzin.

Proszę o kontakt w sprawie terminu szkolenia.

Zapewniamy

 • Darmowe materiały szkoleniowe, w tym podręcznik „Cososys Endpoint Protector Student Guide”
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Wprowadzenie

 • zastosowania platformy DLP Cososys Endpoint Protector
 • architektura rozwiązania
 • wymagania instalacyjne

Instalacja

 • import maszyny wirtualnej
 • wstępna konfiguracja ustawień sieciowych

Logowanie do systemu oraz ustawia początkowe

 • import licencji
 • konfiguracja strefy czasowej
 • aktualizacje
 • inicjalizacja za pomocą kreatora w konsoli webowej
 • weryfikacja konfiguracji

Zaawansowana konfiguracja platformy

 • zarządzanie licencjami
 • zarządzanie użytkownikami (definiowanie administratora oraz grup administratorów) oraz integracja autentykacji z usługą Microsoft Actvie Directory
 • konfiguracja serwera poczty elektronicznej oraz serwera proxy
 • zarządzanie i grupowanie agentów
 • zaawansowane zabezpieczenia danych wrażliwych

Retencja danych oraz tworzenie kopii zapasowych

 • podgląd plików w systemie
 • tworzenie oraz import kopii zapasowych
 • eksport plików na zasoby zewnętrzne

Zaawansowana integracja platformy z usługą katalogową Active Directory

 • import obiektów z Active Directory
 • synchronizacja obiektów pomiędzy platformą Enpoint Protector a serwerem katalogowym

Funkcjonalność Device Control - kontrola portów i urządzeń

 • przegląd i konfiguracja ustawień
 • weryfikacja praw urządzeń i portów
 • tworzenie własnych grup urządzeń
 • dodawanie zaufanych wzorców plików
 • tworzenie polityk dostępu dla organizacji
 • tworzenie polityk dostępu dla urządzeń
 • tworzenie własnych powiadomień

Szyfrowanie urządzeń pamięci masowej USB

 • integracja szyfrowania z modułem Device Control
 • konfiguracja ustawień aplikacji EasyLock2
 • instalacja aplikacji EasyLock2 na urządzeniach przenośnych
 • praktyczne przykłady wykorzystania

Białe i czarne listy

 • przegląd i omówienie list dostępnych w platformie
 • konfiguracja własnych czarnych i białych list
 • omówienie przykładowych wyrażeń regularnych

Funkcjonalność Content Aware Protection - ochrona danych w ruchu

 • tworzenie polityk bezpieczeństwa
 • definiowanie wrażliwych danych
 • testy praktyczne

Funkcjonalność eDiscovery - ochrona danych w spoczynku

 • tworzenie polityk wyszukujących dane
 • zawężanie obszaru poszukiwań
 • wyszukiwanie oraz kolejkowanie wyszukiwań danych
 • przegląd wyników wyszukiwania oraz możliwe akcji

Funkcjonalność Offline Temporary Password - jednorazowy klucz dostępu

 • generowanie kluczy dostępowych
 • jak użytkownik może nas poprosić o utworzenie klucza?
 • testowanie wygenerowanych kluczy

Funkcjonalność Reports and Analysis - co się wydarzyło w systemie

 • przegląd logów w systemie
 • filtracja logów
 • podgląd kopii krytycznych plików (funkcjonalność „shadowing”)
 • Admin Actions – monitorowanie aktywności administratorów
 • statystyki dotyczące transferów plików

Funkcjonalność Mobile Device Management – kontrolowanie urządzeń mobilnych

 • dodawanie urządzenia mobilnego do platformy
 • zarządzanie – przegląd dostępnych opcji
 • jakich aplikacji użytkownik używa? Zdalne instalowanie aplikacji
 • lokalizowanie urządzenia oraz Geofencing
 • blokowanie oraz czyszczenie urządzenia

Alerty

 • przegląd dostępnych alertów
 • utworzenie przykładowych alertów
 • testy praktyczne

Wsparcie techniczne

 • jak się skontaktować z producentem?
 • repozytorium plików