ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 340 90 30

Wdrożenia - Progress Software

WHATS UP GOLD

WYMAGANIA WSTĘPNE:

 1. Inżynier Bakotech wykonuje zlecone prace implementacyjne wyłącznie w asyście przedstawiciela Integratora/Partnera.
 2. Do wykonania zleconych prac bezwzględnie wymagane jest dostarczenie precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania.
 3. Klient/Partner powinien zapewnić na dzień przyjazdu inżyniera Bakotech/dzień rozpoczęcia prac wdrożeniowych wszelkie niezbędne elementy sprzętowe i programowe wymagane do poprawnego przeprowadzenia prac implementacyjnych, w szczególności:
 • zainstalowany i skonfigurowany serwer z odpowiednim system operacyjnym dla platformy WhatsUp Gold,
 • przygotowany i skonfigurowany serwer z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server wraz z bazą danych MS SQL w wymaganych minimalnych wersjach,
 • odpowiednio skonfigurowaną infrastrukturę teleinformatyczną pozwalającą na poprawną komunikację monitorowanych urządzeń/systemów z platformą WhatsUp Gold,
 • zestawy poświadczeń, które zostaną użyte do konfiguracji usług monitorowania urządzeń/systemów poprzez platformę WhatsUp Gold.

ZAKRES WSPARCIA:

 1. Sprawdzenie poprawności konfiguracji przygotowanych systemów oraz baz danych.
 2. Instalacja centralnej aplikacji WhatsUp Gold na przeznaczonym do tego serwerze.
 3. Rejestracja licencji dla wdrażanych modułów WhatsUp Gold.
 4. Podstawowa konfiguracja modułów WhatsUp Gold zgodnie z dostarczonymi wymaganiami, w szczególności:
  1. ustawienie parametrów globalnych pobierania danych (pollingu) i progów alarmowych,
  2. ustawienie podstawowych parametrów użytkowych obejmujących m.in.:
   1. konfigurację serwera SMTP,
   2. konfigurację danych uwierzytelniania dla monitoringu poprzez:
    1. protokół NetFlow (wersja 5 lub 9),
    2. protokół SSH,
    3. protokół WMI,
    4. protokół SNMP,
  3. wstępne wczytanie urządzeń sieciowych do monitorowania,
  4. skonfigurowanie pulpitów roboczych (dashboardów),
  5. skonfigurowanie map,
  6. skonfigurowanie użytkowników i ich grup.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje:

 1. Dostarczenia oraz instalacji sprzętu, oprogramowania systemowego i bazodanowego.
 2. Konfigurowania monitorowanych urządzeń/systemów użytkownika/klienta w zakresie np. parametryzacji protokołów ICMP, WMI i SNMP.
 3. Szkolenia użytkowników i administratorów systemu WhatsUp Gold.
 4. Doradztwa w zakresie dobrych praktyk monitorowania sieci teleinformatycznych, urządzeń i aplikacji.
 5. Żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, niebędącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.
 6. Przygotowania dokumentacji powykonawczej wdrożenia oprogramowania WhatsUp Gold.

 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powyższym zgłoszeniem przez Adit Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Drukarska 18/5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności firmy Adit Sp z.o.o, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Rozumiem, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym dotyczących informacji produktowych, wydarzeń oraz szkoleń, przekazywanych przez Adit Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).