ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 340 90 30

Wdrożenia - Cososys

ZAKRES USŁUGI:

 1. Montaż fizyczny urządzenia we wskazanej szafie rack, bądź instalacja oprogramowania na wskazanym serwerze.
 2. Fizyczne lub logiczne podłączenie interfejsów sieciowych.
 3. Aktywacja urządzenia/maszyny wirtualnej oraz wstępna konfiguracja:
  1. aktywacja licencji,
  2. konfiguracja ustawień oraz preferencji systemowych i sieciowych,
  3. integracja systemu z usługami katalogowymi AD.
 4. Konfiguracja polityk bezpieczeństwa:
  1. konfiguracja ustawień agentów, między innymi:
   1. tryb pracy agentów,
   2. częstotliwość aktualizacji polityk,
   3. ustawienia file tracing’u oraz file shadowing’u,
  2. dodanie zaufanych urządzeń do systemu,
  3. konfiguracja modułu Enforced Encryption,
  4. ustawienie praw urządzeń dla poszczególnych grup/komputerów/użytkowników,
  5. przygotowanie czarnych oraz białych list,
  6. konfiguracja polityk kontroli wysyłanej treści poprzez aplikacje desktopowe,
  7. konfiguracja polityk skanujących komputery w poszukiwaniu treści.
 5. Konfiguracja integracji z wspieranym systemem SIEM (po stronie EndpointProtector).
 6. Konfiguracja kopii zapasowych.
 7. Przygotowanie paczek instalacyjnych agentów.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

 1. Zakupione usługi wykonywane są przez ADIT w miejscu instalacji rozwiązania w asyście przedstawiciela integratora/partnera, który zakupił usługę,
 2. Na dzień realizacji usługi przez ADIT Partner zobowiązany jest do przygotowania właściwego środowiska oraz zasobów po stronie klienta, w tym:
  1. dostarczenie precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania, przykładowo:
   1. do utworzenia polityk bezpieczeństwa konieczne jest określenie m.in.:
    1. adresacji sieciowej, zabezpieczeń systemu oraz ustawień SMTP/proxy/Active Directory,
    2. oczekiwanych aktywnych polityk bezpieczeństwa, osobno dla danych w spoczynku oraz danych w ruchu, nie wykraczających poza możliwości instalowanego rozwiązania,
    3. uprawnień poszczególnych użytkowników.
 3. Przygotowania miejsca do instalacji urządzenia, zapewniającego warunki eksploatacyjne zgodne z dokumentacją techniczną instalowanego urządzenia.
 4. Przygotowanie przyłącza zasilania oraz przyłącza do sieci teleinformatycznej.
 5. Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej pozwalającej na poprawną konfigurację rozwiązania, w szczególności:
  1. niezbędną konfigurację sieci teleinformatycznej,
  2. niezbędną konfigurację systemów teleinformatycznych, z którymi instalowane rozwiązanie będzie współpracować.

INFORMACJE DODATKOWE - COSOSYS

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.,

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje instalacji agentów na stacjach końcowych.

 

Usługi dostępne w ADIT i/lub BAKOTECH oraz pod adresem: wdrozenia@adit.pl 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powyższym zgłoszeniem przez Adit Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Drukarska 18/5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności firmy Adit Sp z.o.o, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Rozumiem, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym dotyczących informacji produktowych, wydarzeń oraz szkoleń, przekazywanych przez Adit Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).