ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 340 90 30

Wdrożenia - Watchguard

WYMAGANIA WSTĘPNE:

 1. Inżynier Bakotech wykonuje zlecone prace w miejscu instalacji rozwiązania wyłącznie w asyście przedstawiciela integratora/partnera.
 2. Do wykonania zleconych prac bezwzględnie wymagane jest dostarczenie precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania, przykładowo:
  1. do utworzenia polityk bezpieczeństwa konieczne jest określenie m.in.:
   1. adresacji sieciowej, typów protokołów i portów, kierunków komunikacji,
   2. oczekiwanych aktywnych usług proxy wraz z ich dokładną funkcjonalnością nie wykraczającą poza możliwości instalowanego rozwiązania,
   3. uprawnień poszczególnych użytkowników.
 3. Klient/Partner powinien zapewnić na dzień przyjazdu inżyniera Bakotech wszelkie niezbędne wyposażenie dodatkowe wymagane do poprawnego przeprowadzenia prac implementacyjnych, w szczególności:
  1. miejsce do instalacji urządzenia, zapewniające warunki eksploatacyjne zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową instalowanego urządzenia,
  2. przyłącza zasilania oraz przyłącza do sieci teleinformatycznej.
 4. Klient/Partner powinien przygotować na dzień przyjazdu inżyniera Bakotech infrastrukturę teletechniczną w sposób pozwalający na poprawną konfigurację rozwiązania, w szczególności:
  1. niezbędną konfigurację sieci teleinformatycznej,
  2. niezbędną konfigurację systemów teleinformatycznych, z którymi instalowane rozwiązanie będzie współpracować.

 

ZAKRES USŁUGI:

 1. Montaż fizyczny urządzenia we wskazanej szafie rack.
 2. Fizyczne podłączenie interfejsów sieciowych do przygotowanych kabli sieciowych.
 3. Aktywacja urządzenia.
 4. Konfiguracja sieciowa:
  1. konfiguracja stref bezpieczeństwa obejmująca w szczególności podział na obszary:
   1. LAN,
   2. WAN,
   3. DMZ,
  2. konfiguracja VLAN’ów,
  3. konfiguracja MultiWan,
  4. konfiguracja ustawień DNS,
  5. konfiguracja przekierowania portów PAT/SNAT,
  6. konfiguracja Dynamic NAT,
  7. konfiguracja NAT 1:1,
  8. konfiguracja Policy Based Routing,
 5. Konfiguracja uwierzytelniania użytkowników w oparcio o:
  1. wbudowaną bazę użytkowników,
  2. zewnętrzne serwery uwierzytelniające (AD, LDAP, RADIUS),
  3. SSO.
 6. Konfiguracja polityk bezpieczeństwa Packet Filter/Proxy oparta o:
  1. strefy bezpieczeństwa,
  2. adresację IP,
  3. użytkowników i grupy użytkowników.
 7. Konfiguracja połączeń VPN Site-to-Site.
 8. Konfiguracja połączeń Mobile VPN SSL.
 9. Konfiguracja dodatkowych usług bezpieczeństwa, dostępnych w rozwiązaniu WatchGuard:
  1. IPS,
  2. APT Blocker,
  3. Application Controll,
  4. RED  (Reputation Enabled Defence),
  5. Gateway Antyvirus,
  6. TDR (Threat Detection And Response):
   1. przygotowanie polityk bezpieczeństwa,
   2. konfiguracja urządzenia,
   3. przygotowanie pakietu instalacyjnego na stacje końcowe (bez instalacji na stacjach końcowych).
 10. Połączenie urządzeń w klaster Active/Passive.

Implementacja centralnego systemu zbierania logów, zarządzania, raportowania (WatchGuard Dimension) w infrastrukturze klienta (Hyper-V lub Vmware) i zintegrowanie z systemem WatchGuard Dimension.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.,

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powyższym zgłoszeniem przez Adit Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Drukarska 18/5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności firmy Adit Sp z.o.o, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Rozumiem, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym dotyczących informacji produktowych, wydarzeń oraz szkoleń, przekazywanych przez Adit Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).