ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 340 90 30

Usługi IT

Usługi IT

W ramach ADIT oferujemy usługę wsparcia procesu wdrażania rozwiązań z oferty dystrybucyjnej firmy BAKOTECH. 

Wszystkie nasze usługi zostały zaprojektowane by zmaksymalizować wykorzystanie zasobów technicznych i ludzkich jakimi dysponują integratorzy i resellerzy zajmujący się sprzedażą wspieranych rozwiązań. Korzystając z naszych usług:

  • oszczędzasz czas
  • zachowujesz Twoje zasoby dla realizacji innych projektów
  • zarabiasz jako partner, odsprzedając usługi wsparcia wdrożeniowego dla Twoich klientów

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami świadczenia usług dla poszczególnych marek z naszej oferty.

INFORMACJE DODATKOWE - DOTYCZY WSZYSTKICH USŁUG

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.,

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

Usługi dostępne w ADIT i/lub BAKOTECH oraz pod adresem: wdrozenia@adit.pl