ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 340 90 30

Wdrożenia - SolarWinds

ZAKRES USŁUGI:

 1. Dokumentacja wstępna (przedwdrożeniowa) zawierająca:
  1. specyfikację modułów oprogramowania SolarWinds,
  2. specyfikację niezbędnych zasobów:
   1. serwerów,
   2. dysków,
   3. dostępnych portów,
  3. specyfikację urządzeń i metod monitoringu, w tym:
   1. adresacji IP sieci i podsieci,
   2. protokołów, jeśli wymaga tego oprogramowanie SolarWinds,
  4. specyfikację danych uwierzytelnienia dla monitoringu,
  5. specyfikację niezbędnych alarmów, raportów i map, w tym:
   1. odbiorców alarmów,
   2. odbiorców raportów harmonogramowanych,
  6. specyfikację użytkowników i grup użytkowników,
  7. specyfikację testów odbiorczych wdrożenia.

Dokumentacja przedwdrożeniowa tworzona jest w kontakcie z użytkownikiem/klientem na zasadzie wzajemnego przekazywania informacji i niezbędnych uzgodnień, i podlega odbiorowi przed rozpoczęciem wdrożenia.

 1. Dostarczenie odpowiednich modułów oprogramowania SolarWinds.
 2. Instalacja modułów SolarWinds na przeznaczonych do tego serwerach.
 3. Integracja modułów SolarWinds na platformie Orion, jeśli tego wymagają.
 4. Rejestracja licencji modułów SolarWinds.
 5. Podstawowa konfiguracja modułów SolarWinds:
  1. ustawienie parametrów globalnych pollingu i progów alarmowych,
  2. ustawienie podstawowych parametrów użytkowych:
   1. serwera Proxy,
   2. serwera SMTP,
   3. danych uwierzytelniania, niezbędnych dla monitoringu,
   4. protokołu SNMP,
  3. wstępne wczytanie urządzeń sieciowych do monitorowania,
  4. ustawienie alarmów zgodnie z dokumentacją przedwdrożeniową,
  5. skonfigurowanie raportów zgodnie z dokumentacją przedwdrożeniową,
  6. skonfigurowanie map zgodnie z dokumentacją przedwdrożeniową,
  7. skonfigurowanie użytkowników i ich grup zgodnie z dokumentacją przedwdrożeniową,
 6. Podstawową konfigurację interfejsu Web oprogramowania SolarWinds:
  1. skonfigurowanie widoków zgodnie z dokumentacją przedwdrożeniową,
  2. skonfigurowanie menu dla grup użytkowników zgodnie z dokumentacją przedwdrożeniową.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

 1. Zakupione usługi wykonywane są przez ADIT w miejscu instalacji rozwiązania w asyście przedstawiciela integratora/partnera, który zakupił usługę lub zdalnie, jeśli to możliwe, po uprzednim uzgodnieniu metody dostępu zdalnego z użytkownikiem/klientem.
 2. Na dzień realizacji usługi przez ADIT Partner zobowiązany jest do przygotowania właściwego środowiska oraz zasobów po stronie klienta, w tym:
  1. przygotowanie i skonfigurowanie systemu operacyjnego serwerów dla modułów oprogramowania SolarWinds, zgodnie z dokumentacją przedwdrożeniową,
  2. przygotowanie i skonfigurowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows Server i systemu bazy danych Microsoft SQL Server, serwerów dla baz danych oprogramowania SolarWinds, zgodnie z dokumentacją przedwdrożeniową,
  3. przygotowanie infrastruktury teletechnicznej pozwalającej na poprawną konfigurację rozwiązania, w szczególności:
   1. niezbędną konfigurację sieci teleinformatycznej,
   2. niezbędną konfigurację systemów teleinformatycznych, z którymi instalowane rozwiązanie będzie współpracować,
  4. Skonfigurowanie Active Directory dla dostępu grup użytkowników oprogramowania SolarWinds przy integracji MS Windows z platformą Orion.

INFORMACJE DODATKOWE - SOLARWINDS

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje:

 1. Dostarczenia i instalacji oprogramowania systemowego i bazodanowego niezbędnego dla instalacji modułów SolarWinds (w szczególności Microsoft Windows Server i Microsoft SQL Server), w tym licencji na to oprogramowanie.
 2. Konfigurowania urządzeń sieciowych w zakresie np. protokołów ICMP, WMI i SNMP.
 3. Szkolenia użytkowników i administratorów systemu SolarWinds.
 4. Doradztwa w zakresie dobrych praktyk monitorowania sieci teleinformatycznych, urządzeń i aplikacji.
 5. Żadnych prac wykraczających poza prace wdrożeniowe wyspecyfikowane w dokumentacji przedwdrożeniowej.
 6. Żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, niebędącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.
 7. Dokumentacji powykonawczej wdrożenia oprogramowania SolarWinds.

Wdrożenie uznaje się za zakończone po odbiorze instalacji oprogramowania SolarWinds na podstawie testów wyspecyfikowanych w dokumentacji przedwdrożeniowej.

Usługi dostępne w ADIT i/lub BAKOTECH oraz pod adresem: wdrozenia@adit.pl 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powyższym zgłoszeniem przez Adit Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Drukarska 18/5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności firmy Adit Sp z.o.o, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Rozumiem, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym dotyczących informacji produktowych, wydarzeń oraz szkoleń, przekazywanych przez Adit Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).