ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 340 90 30

Wdrożenia - SpamTitan

WYMAGANIA WSTĘPNE:

 1. Zakupione usługi wykonywane są przez ADIT w miejscu instalacji rozwiązania w asyście przedstawiciela integratora/partnera, który zakupił usługę,
 2. Na dzień realizacji usługi przez ADIT Partner zobowiązany jest do przygotowania właściwego środowiska oraz zasobów po stronie klienta, w tym:
  1. Dostarczenie precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania, przykładowo:
   1. do utworzenia polityk filtrowania jest określenie m.in.:
    1. adresu IP serwera pocztowego,
    2. progu klasyfikacji wiadomości jako spam,
    3. akceptowalnych załączników,
    4. listy wyjątków.
  2. Przygotowanie serwera niezbędnego do instalacji rozwiązania.
  3. Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej pozwalającej na poprawną konfigurację rozwiązania, w szczególności:
   1. niezbędną konfigurację sieci teleinformatycznej,
   2. niezbędną konfigurację systemów teleinformatycznych, z którymi instalowane rozwiązanie będzie współpracować.

ZAKRES USŁUGI:

 1. Instalacja oprogramowania na wskazanym serwerze.
 2. Konfiguracja inicjalizująca.
 3. Aktywacja platformy.
 4. Konfiguracja rozwiązania według wytycznych Klienta/Partnera obejmująca m.in.:
  1. ustawienia sieciowe,
  2. synchronizację czasu,
  3. uwierzytelnianie użytkowników,
  4. połączenie z serwerem poczty elektronicznej,
  5. wstępną konfigurację polityk poczty przychodzącej i wychodzącej,
  6. reguły filtrowania treści, w tym ustawienia antywirusowe oraz załączniki,
  7. silnik antyspamowy, w tym RBL’e, baza Bayes’a, Penpals,
  8. pomoc w konfiguracji reguł poczty wychodzącej,
  9. dodanie wyjątków,
  10. konfigurację kwarantanny,
  11. personalizację serwera.

INFORMACJE DODATKOWE

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.,

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powyższym zgłoszeniem przez Adit Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Drukarska 18/5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności firmy Adit Sp z.o.o, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Rozumiem, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym dotyczących informacji produktowych, wydarzeń oraz szkoleń, przekazywanych przez Adit Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).