ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 340 90 30

Wdrożenia - Boldon James

ZAKRES USŁUGI:

 1. Przygotowanie serwera pod instalację produktu.
 2. Instalacja oprogramowania na wskazanym serwerze.
 3. Uruchomienie konsoli zarządzającej wedle wytycznych klienta.
 4. Wgranie licencji.
 5. Włączenie odpowiednich modułów po stronie serwera.
 6. Dodanie wiadomości/elementów UI użytkownika końcowego wedle wytycznych klienta.
 7. Utworzenie oraz dostosowanie znaczników klasyfikujących pliki oraz wiadomości.
 8. Powiązanie poziomowe znaczników.
 9. Dodanie niestandardowych reguł oznaczających pliki oraz wiadomości.
 10. Utworzenie polityki wykorzystującej znaczniki oraz oznaczenia wedle wytycznych klienta.
 11. Utworzenie listy domen, które będą uznawane za bezpieczne per każdy znacznik.
 12. Przygotowanie, instalacja oraz konfiguracja agenta po stronie stacji roboczej.
 13. Sprawdzenie poprawności działania systemu, w razie potrzeby dostosowanie ustawień.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

1. Inżynier Bakotech wykonuje zlecone prace w miejscu instalacji rozwiązania wyłącznie w asyście przedstawiciela integratora/partnera;

2. Do wykonania zleconych prac bezwzględnie wymagane jest dostarczenie  precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania, przykładowo:

 •                 oczekiwane znaczniki klasyfikujące
 •                 liczba poziomów klasyfikacji oraz powiązania między nimi
 •                 miejsca, w których będą dane znaczniki umiejscawiane (np. stopka, metadane)

3. Klient/Partner powinien zapewnić na dzień przyjazdu inżyniera Bakotech wszelkie niezbędne wyposażenie dodatkowe wymagane do poprawnego przeprowadzenia prac implementacyjnych;

4. Przygotowana maszyna fizyczna bądź wirtualna spełniająca wymagania sprzętowe rozwiązania Boldon James;

5. Klient/Partner powinien przygotować na dzień przyjazdu inżyniera Bakotech infrastrukturę teletechniczną w sposób pozwalający na poprawną konfigurację rozwiązania.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.,

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje masowej instalacji agentów na stacjach końcowych.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powyższym zgłoszeniem przez Adit Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Drukarska 18/5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności firmy Adit Sp z.o.o, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Rozumiem, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym dotyczących informacji produktowych, wydarzeń oraz szkoleń, przekazywanych przez Adit Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).