ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 340 90 30

Wdrożenia - WitSecure

 

WithSecure Elements Endpoint Protection 

ZAKRES USŁUGI:

1. Aktywacja platformy oraz wstępna konfiguracja:

 • aktywacja licencji,
 • konfiguracja ustawień oraz preferencji systemowych,
 • integracja systemu z usługami katalogowymi AD.

2. Przygotowanie paczek instalacyjnych agentów.

3. Utworzenie reguł wyszukujących niechronione komputery.

4. Konfiguracja ogólnej polityki bezpieczeństwa.

 • Konfiguracja ustawień agentów, m.in:

- zasady skanowania antywirusowego,

- reguły firewall,

- zasady dostępu do stron internetowych,

- zasady dostępu do urządzeń,

- automatycznych aktualizacji oprogramowania.

5. Utworzenie kont administracyjnych.

6. Konfiguracja raportowania i alertowania.

7. Szkolenie stanowiskowe.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE:

1. Zakupione usługi wykonywane są przez ADIT w miejscu instalacji rozwiązania w asyście przedstawiciela integratora/partnera, który zakupił usługę.

2. Na dzień realizacji usługi przez ADIT Partner zobowiązany jest do przygotowania właściwego środowiska oraz zasobów po stronie klienta, w tym:

 • dostarczenie precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania, przykładowo:

- do utworzenia polityk bezpieczeństwa konieczne jest określenie m.in.:

- zabezpieczeń systemu oraz ustawień SMTP/proxy/Active Directory,

- oczekiwanych aktywnych polityk bezpieczeństwa,

- uprawnień poszczególnych użytkowników.

 •  przygotowanie miejsca do instalacji urządzenia, zapewniającego warunki eksploatacyjne zgodne z dokumentacją techniczną instalowanego urządzenia.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.

2. Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

3. Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje instalacji agentów na stacjach końcowych.

 

WithSecure Elements Endpoint Detection and Response

ZAKRES USŁUGI:

1. Przygotowanie paczek instalacyjnych.

2. Instalacja limitowanej liczby agentów.

3. Ustawienie krytyczności danych komputerów.

4. Ustawienie odpowiedniej reguły odpowiedzi automatycznej.

5. Konfiguracja raportowania i alertowania.

6. Utworzenie kont administracyjnych.

7. Test poprawności działania systemu.

8. Szkolenie stanowiskowe.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE:

1. Zakupione usługi wykonywane są przez ADIT w miejscu instalacji rozwiązania w asyście przedstawiciela integratora/partnera, który zakupił usługę.

2. Na dzień realizacji usługi przez ADIT Partner zobowiązany jest do przygotowania właściwego środowiska oraz zasobów po stronie klienta.

3. Przygotowania miejsca do instalacji urządzenia, zapewniającego warunki eksploatacyjne zgodne z dokumentacją techniczną instalowanego urządzenia.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.

2. Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

3. Istnieje możliwość połączenia wdrożenia Elements Endpoint Protection.

 

WithSecure Elements Vulnerability Managements

ZAKRES USŁUGI:

1. Uruchomienie portalu zarządzającego z poziomu konsoli webowej.

2. Montaż fizyczny urządzenia we wskazanej szafie rack, bądź instalacja oprogramowania na wskazanym serwerze.

3. Aktywacja urządzenia/maszyny wirtualnej oraz wstępna konfiguracja:

 • aktywacja licencji,
 • konfiguracja ustawień oraz preferencji systemowych i sieciowych,

4. Konfiguracja widoków administracyjnych.

5. Utworzenie kont z odpowiednimi uprawnieniami.

6. Przygotowanie polityk skanujących:

 • sieć zamawiającego,
 • aplikacje webowe zamawiającego,
 • systemy fizyczne lub wirtualne oraz inne urządzenia sieciowe.

7. Konfiguracja raportowania i alertowania.

8. Konfiguracja pozostałych ustawień systemu, m.in.:

 • szablonów skanowania,
 • statusów podatności,
 • dostosowania wyglądu portalu,
 • innych ustawień bezpieczeństwa.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

1. Zakupione usługi wykonywane są przez ADIT w miejscu instalacji rozwiązania w asyście przedstawiciela integratora/partnera, który zakupił usługę.

2. Na dzień realizacji usługi przez ADIT Partner zobowiązany jest do przygotowania właściwego środowiska oraz zasobów po stronie klienta, w tym:

 • dostarczenie precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania, przykładowo:

- do utworzenia polityk bezpieczeństwa konieczne jest określenie m.in.:

- adresacji sieciowej, zabezpieczeń systemu,

- oczekiwanych aktywnych polityk bezpieczeństwa, osobno dla każdego modułu rozwiązania, nie wykraczających poza możliwości instalowanego rozwiązania,

- uprawnień poszczególnych użytkowników.

 • przygotowania miejsca do instalacji urządzenia, zapewniającego warunki eksploatacyjne zgodne z dokumentacją techniczną instalowanego urządzenia.

3. Przygotowanie przyłącza zasilania oraz przyłącza do sieci teleinformatycznej.

4. Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej pozwalającej na poprawną konfigurację rozwiązania, w szczególności:

 • niezbędną konfigurację sieci teleinformatycznej,
 • niezbędną konfigurację systemów teleinformatycznych, z którymi instalowane rozwiązanie będzie współpracować.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.

2. Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

3. Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje instalacji agentów na stacjach końcowych.

4. Nie przygotowujemy polityk obejmujących skanowanie zasobów nienależących do zamawiającego.

WithSecure Business Suite

ZAKRES USŁUGI:

1. Montaż fizyczny urządzenia we wskazanej szafie rack, bądź instalacja oprogramowania na wskazanym serwerze.

2. Aktywacja urządzenia/maszyny wirtualnej oraz wstępna konfiguracja:

 • aktywacja licencji,
 • konfiguracja ustawień oraz preferencji systemowych i sieciowych,
 • integracja systemu z usługami katalogowymi AD.

3. Konfiguracja kopii zapasowych.

4. Przygotowanie paczek instalacyjnych agentów.

5. Utworzenie reguł wyszukujących niechronione komputery.

6. Utworzenie drzewa komputerów pod wymagania klienta.

7. Konfiguracja ogólnych polityk bezpieczeństwa na poziomie globalnym.

 • Konfiguracja ustawień agentów, m.in:

- zasady skanowania antywirusowego,

- reguły firewall,

- zasady dostępu do stron internetowych,

- zasady dostępu do urządzeń.

8. Utworzenie kont administracyjnych.

9. Konfiguracja raportowania i alertowania.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE:

1. Zakupione usługi wykonywane są przez ADIT w miejscu instalacji rozwiązania w asyście przedstawiciela integratora/partnera, który zakupił usługę.

2. Na dzień realizacji usługi przez ADIT Partner zobowiązany jest do przygotowania właściwego środowiska oraz zasobów po stronie klienta, w tym:

 • dostarczenie  precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania, przykładowo:

- do utworzenia polityk bezpieczeństwa konieczne jest określenie m.in.:

- adresacji sieciowej, zabezpieczeń systemu oraz ustawień SMTP/proxy/Active Directory,

- oczekiwanych aktywnych polityk bezpieczeństwa,

- uprawnień poszczególnych użytkowników.

3. Przygotowanie miejsca do instalacji urządzenia, zapewniającego warunki eksploatacyjne zgodne z dokumentacją techniczną instalowanego urządzenia.

4. Przygotowanie przyłącza zasilania oraz przyłącza do sieci teleinformatycznej.

5. Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej pozwalającej na poprawną konfigurację rozwiązania, w szczególności:

 • niezbędną konfigurację sieci teleinformatycznej,
 • niezbędną konfigurację systemów teleinformatycznych, z którymi instalowane rozwiązanie będzie współpracować.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.

2. Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

3. Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje instalacji agentów na stacjach końcowych.

4. Istnieje możliwość zakupu wdrożenia innych rozwiązań z rodziny Business Suite po wcześniejszych konsultacjach.

 

WithSecure Cloud Protection

ZAKRES USŁUGI:

1. Integracja z usługami, które posiada zamawiający.

2. Stworzenie oraz konfiguracja wymaganej ilości polityk bezpieczeństwa.

3. Przypisanie odpowiednich polityk do danych usług zamawiającego.

4. Sprawdzenie poprawności działania rozwiązania.

5. Utworzenie kont administracyjnych.

6. Szkolenie stanowiskowe z usługi rozwiązania.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE:

1. Zakupione usługi wykonywane są przez ADIT w miejscu instalacji rozwiązania w asyście przedstawiciela integratora/partnera, który zakupił usługę.

2. Na dzień realizacji usługi przez ADIT Partner zobowiązany jest do przygotowania właściwego środowiska oraz zasobów po stronie klienta, w tym:

 • dostarczenie precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania, przykładowo:

- do utworzenia polityk bezpieczeństwa konieczne jest określenie m.in.:

- oczekiwanych aktywnych polityk bezpieczeństwa,

- uprawnień poszczególnych użytkowników,

- białe/czarne listy (dozwolone/zablokowane domeny, adresy email itd.

 • przygotowanie Infrastruktury teletechnicznej pozwalającej na poprawną konfigurację rozwiązania, w szczególności:

- niezbędną konfigurację sieci teleinformatycznej,

- niezbędną konfigurację systemów teleinformatycznych, z którymi instalowane rozwiązanie będzie współpracować.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.

2. Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powyższym zgłoszeniem przez Adit Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Drukarska 18/5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności firmy Adit Sp z.o.o, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Rozumiem, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym dotyczących informacji produktowych, wydarzeń oraz szkoleń, przekazywanych przez Adit Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).