ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 340 90 30

Wdrożenia - Mailstore

WYMAGANIA WSTĘPNE:

 1. Zakupione usługi wykonywane są przez ADIT w miejscu instalacji rozwiązania w asyście przedstawiciela integratora/partnera, który zakupił usługę,
 2. Na dzień realizacji usługi przez ADIT Partner zobowiązany jest do przygotowania właściwego środowiska oraz zasobów po stronie klienta, w tym:
  1. Dostarczenie precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania, przykładowo:
   1. adresu IP serwera LDAP (jeżeli istnieje),
   2. adresu IP serwera pocztowego,
   3. lokalizacji plików PST,
   4. wymagań dotyczących retencji danych.
  2. Przygotowanie niezbędnej platformy serwerowej wraz z systemem operacyjnym z rodziny Windows, nie starszym niż Windows 7 / Server 2012.
  3. Przygotowanie przyłącza zasilania oraz przyłącza do sieci teleinformatycznej.
  4. Przygotowanie infrastruktury teletechnicznej pozwalającej na poprawną konfigurację rozwiązania, w szczególności:
   1. niezbędną konfigurację sieci teleinformatycznej,
   2. niezbędną konfigurację systemów teleinformatycznych, z którymi instalowane rozwiązanie będzie współpracować.

 

ZAKRES USŁUGI:

 1. Przygotowanie serwera pod instalację produktu.
 2. Instalacja oprogramowania na wskazanym serwerze.
 3. Instalacja MailStore Gateway (opcjonalnie).
 4. Konfiguracja inicjalizująca.
 5. Aktywacja platformy, wgranie licencji.
 6. Konfiguracja rozwiązania według wytycznych Klienta/Partnera w zakresie:
  1. uwierzytelniania użytkowników,
  2. importu użytkowników i grup z serwera LDAP,
  3. konfiguracji profili archiwizacji wiadomości e-mail,
  4. ustawienia profili eksportu wiadomości e-mail (opcjonalnie),
  5. nadania odpowiednich uprawnień użytkownikom (np. do skrzynek współdzielonych),
  6. konfiguracji zasad przechowywania wiadomości e-mail,
  7. dostosowania opcji audytu poszczególnych działań użytkowników i administratorów,
  8. konfiguracji automatycznego tworzenia nowych magazynów bazodanowych,
  9. podłączenia serwera SMTP w celu wysyłania powiadomień lub alertów poprzez wiadomości e-mail,
  10. konfiguracji zadań administracyjnych, np. wykonywanie cyklicznych kopii zapasowych, przetwarzanie reguł przechowywania, uruchamianie profili,
  11. konfiguracji reguł dostępu do platformy (np. poprzez stronę internetową, add-in do Outlooka, dodatkowy serwer IMAP) oraz wgranie certyfikatu szyfrującego ruch,
  12. przygotowania paczek .msi MailStore Client (opcjonalnie)
  13. przygotowania paczek .msi dla wtyczki (add-in) do Outlooka (opcjonalnie).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.,

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powyższym zgłoszeniem przez Adit Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Drukarska 18/5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności firmy Adit Sp z.o.o, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Rozumiem, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym dotyczących informacji produktowych, wydarzeń oraz szkoleń, przekazywanych przez Adit Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).