ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 340 90 30

Wdrożenia - WebTitan

WEBTITAN

 

Wymagania wstępne:

 1. Zakupione usługi wykonywane są przez ADIT w miejscu instalacji rozwiązania w asyście przedstawiciela integratora/partnera, który zakupił usługę,
 2. Na dzień realizacji usługi przez ADIT Partner zobowiązany jest do przygotowania właściwego środowiska oraz zasobów po stronie klienta, w tym:
  1. dostarczenie  precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania, przykładowo:
   1. do utworzenia polityk filtrowania jest określenie m.in.:
    1. adresu IP serwera LDAP (jeżeli istnieje),
    2. godzin pracy i blokowanych kategorii,
    3. akceptowalnych rozszerzeń,
    4. słów kluczowych w zawartości strony,
    5. listy wyjątków.
  2. Przygotowania miejsca do instalacji urządzenia, zapewniającego odpowiednie warunki eksploatacyjne.
  3. Przyłącza zasilania oraz przyłącza do sieci teleinformatycznej.
  4. Infrastruktury teletechnicznej pozwalającej na poprawną konfigurację rozwiązania, w szczególności:
   1. niezbędną konfigurację sieci teleinformatycznej,
   2. niezbędną konfigurację systemów teleinformatycznych, z którymi instalowane rozwiązanie będzie współpracować.

Zakres oferowanego wsparcia w ramach usług wdrożenia WebTitan Gateway

 1. Instalacja oprogramowania na wskazanym serwerze.
 2. Konfiguracja inicjalizująca.
 3. Aktywacja platformy.
 4. Konfiguracja rozwiązania według wytycznych Klienta/Partnera w zakresie:
  1. ustawienia sieciowe,
  2. synchronizacja czasu,
  3. autentykacja użytkowników,
  4. import użytkowników i grup z serwera LDAP,
  5. wstępna konfiguracja polityk filtrowania ruchu sieciowego,
  6. konfiguracja proxy oraz inspekcji SSL,
  7. konfiguracja antywirusa oraz filtrowanie rozszerzeń,
  8. filtrowanie treści stron internetowych,
  9. utworzenie lub import certyfikatu PEM,
  10. wyjątki i przekierowania,
  11. raportowanie i logowanie,
  12. personalizacja serwera.

INFORMACJE DODATKOWE

Zakres usługi wdrożenia nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.,

Zakres usługi wdrożenia nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powyższym zgłoszeniem przez Adit Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Drukarska 18/5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności firmy Adit Sp z.o.o, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Rozumiem, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym dotyczących informacji produktowych, wydarzeń oraz szkoleń, przekazywanych przez Adit Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).