ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 340 90 30

Wdrożenia - Netwrix

WYMAGANIA WSTĘPNE:

 1. Inżynier Bakotech wykonuje zlecone prace w miejscu instalacji rozwiązania wyłącznie w asyście przedstawiciela integratora/partnera.
 2. Do wykonania zleconych prac bezwzględnie wymagane jest dostarczenie  precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania.
 3. Klient/Partner powinien zapewnić na dzień przyjazdu inżyniera Bakotech wszelkie niezbędne wyposażenie dodatkowe wymagane do poprawnego przeprowadzenia prac implementacyjnych, w szczególności:
  1. przygotowaną maszynę fizyczną bądź wirtualną spełniającą wymagania sprzętowe rozwiązania Netwrix Auditor,
  2. przygotowaną instancję bazy danych, na której będą przechowywane dane programu Netwrix Auditor zgodnie z wymaganiami producenta oprogramowania.
 4. Klient/Partner powinien przygotować na dzień przyjazdu inżyniera Bakotech infrastrukturę teletechniczną w sposób pozwalający na poprawną konfigurację rozwiązania.

ZAKRES USŁUGI:

 1. Instalacja oprogramowania Netwrix Auditor.
 2. Wstępna konfiguracja.
 3. Wgranie licencji.
 4. Podpięcie systemu do bazy danych.
 5. Konfiguracja Monitoring Planów (Active Directory, File Server oraz Windows Server) zgodnie z wymaganiami klienta.
 6. Integracja z systemami klienta w zakresie manualnej konfiguracji:
  1. środowiska Active Directory – zgodnie z procedurą przygotowaną przez producenta,
  2. Windows File Server – zgodnie z procedurą przygotowaną przez producenta,
  3. Windows Server – zgodnie z procedurą przygotowaną przez producenta,
 7. Integracja z systemem poczty elektronicznej klienta.
 8. Zdefiniowanie cyklicznie tworzonych raportów z systemu na podstawie wytycznych klienta.
 9. Zdefiniowanie alertów w systemie na podstawie dostarczonych wytycznych klienta.

 

INFORMACJE DODATKOWE - DOTYCZY WSZYSTKICH USŁUG

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.,

Zakres usługi wsparcia wdrożeniowego nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

Usługi dostępne w ADIT i/lub BAKOTECH oraz pod adresem: wdrozenia@adit.pl 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powyższym zgłoszeniem przez Adit Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Drukarska 18/5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności firmy Adit Sp z.o.o, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Rozumiem, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym dotyczących informacji produktowych, wydarzeń oraz szkoleń, przekazywanych przez Adit Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).