ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 340 90 30

Wdrożenia - Netwrix

NETWRIX

Wymagania wstępne:

 1. inżynier Bakotech wykonuje zlecone prace w miejscu instalacji rozwiązania wyłącznie w asyście przedstawiciela integratora/partnera,
 2. do wykonania zleconych prac bezwzględnie wymagane jest dostarczenie  precyzyjnych i jednoznacznych informacji technicznych, dokumentacji oraz wytycznych, niezbędnych do właściwej parametryzacji rozwiązania
 3. Klient/Partner powinien zapewnić na dzień przyjazdu inżyniera Bakotech wszelkie niezbędne wyposażenie dodatkowe wymagane do poprawnego przeprowadzenia prac implementacyjnych
  1. Przygotowana maszyna fizyczna bądź wirtualna spełniająca wymagania sprzętowe rozwiązania Netwrix Auditor
  2. Przygotowana instancja bazy danych na której będą przechowywane dane programu Netwrix Auditor zgodnie z wymaganiami producenta oprogramowania
 4. Klient/Partner powinien przygotować na dzień przyjazdu inżyniera Bakotech infrastrukturę teletechniczną w sposób pozwalający na poprawną konfigurację rozwiązania

Zakres wsparcia:

 1. Instalacja oprogramowania serwerowego Netwrix Auditor
 2. Wstępna konfiguracja
 3. Wgranie licencji
 4. Podpięcie systemu do bazy danych
 5. Konfiguracja Monitoring Planów zgodnie z wymaganiami klienta
 6. Integracja z systemami klienta w zakresie:
  1. Manualna konfiguracja środowiska Active Directory – zgodnie z procedurą przygotowaną przez producenta
  2. Manualna konfiguracja Windows File Server – zgodnie z procedurą przygotowaną przez producenta
  3. Manualna konfiguracja Windows Server – zgodnie z procedurą przygotowaną przez producenta
 7. Integracja z systemem poczty elektronicznej klienta
 8. Zdefiniowanie cyklicznie tworzonych raportów z systemu na podstawie wytycznych klienta
 9. Zdefiniowanie alertów w systemie na podstawie dostarczonych wytycznych klienta

 

INFORMACJE DODATKOWE - DOTYCZY WSZYSTKICH USŁUG

Zakres usługi wdrożenia nie obejmuje doradztwa w zakresie dobrych praktyk tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, normami itp.,

Zakres usługi wdrożenia nie nie obejmuje żadnych zmian i rekonfiguracji w jakimkolwiek elemencie infrastruktury użytkownika/klienta, nie będącym rozwiązaniem stanowiącym przedmiot zleconych prac implementacyjnych.

Wymagane wyposażenie uczestnika: własny laptop z systemem operacyjnym co najmniej Windows 7, z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową oraz kartą sieciową z portem RJ45. 

Usługi dostępne w ADIT i/lub BAKOTECH oraz pod adresem: wdrozenia@adit.pl 

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powyższym zgłoszeniem przez Adit Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Drukarska 18/5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności firmy Adit Sp z.o.o, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Rozumiem, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym dotyczących informacji produktowych, wydarzeń oraz szkoleń, przekazywanych przez Adit Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).