ul. Drukarska 18/5 30-348 Kraków
+48 12 340 90 30

Całoroczne | Szkolenie certyfikacyjne "Fireware Essential oraz WatchGuard Dimension"

2024-01-01 On-line
Kod szkolenia
ADIT-WG-FE
Miejsce
On-line
Czas
2024-01-01 do 2024-01-01
Cena
Skontaktuj się z nami

Zapisz się na szkolenie

Zgodnie z art. 6 ust. 1 a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z powyższym zgłoszeniem przez Adit Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. Drukarska 18/5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią polityki prywatności firmy Adit Sp z.o.o, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia. Rozumiem, że w każdym momencie mogę wycofać swoją zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym dotyczących informacji produktowych, wydarzeń oraz szkoleń, przekazywanych przez Adit Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów bezpieczeństwa, sieci oraz systemów, jak również dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami bezpieczeństwa w zakresie ochrony infrastruktury teleinformatycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań UTM firmy WatchGuard.

Wymagania wstępne

Do efektywnego uczestniczenia w szkoleniu nie jest wymagana zaawansowana wiedzaz zakresu sieci komputerowych, bezpieczeństwa sieciowego, czy też znajomość rozwiązań firmy WatchGuard. Wystarczy podstawowe zrozumienie zagadnień związanych z transmisją w oparciu o protokołu TCP/IP.

Wymagane wyposażenie uczestnika: własny laptop z systemem operacyjnym co najmniej Windows 7, z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową oraz kartą sieciową z portem RJ45.

Czas trwania

4 dni po 8 godzin

Zapewniamy

 • Salę szkoleniową,
 • Darmowe materiały szkoleniowe, w tym podręcznik „Fireware Essentials Student Guide”,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia,
 • Poczęstunek w przerwach oraz lunch w każdy dzień szkoleniowy.

Szczegółowy program szkolenia

Dzień 1

1. Konfiguracja i zarządzanie urządzeniami Firebox

 • Konfiguracja nowego urządzenia
 • Omówienie narzędzi do zarządzania Firebox’em
 • Tworzenie plików konfiguracyjnych i backup’ów
 • Administracja oparta na rolach
 • Zarządzanie kluczami licencyjnymi
 • Upgrade oprogramowania urządzenia
 • Omówienie usługi Default Threat Protection
 • Przegląd ustawień globalnych
 • Wstęp do polityk

2.Logowanie i monitorowanie

 • Przeglądanie logów i tworzenie powiadomień
 • Omówienie typów logów
 • Integracja urządzenia z WatchGuard Cloud
 • Konfiguracja rozwiązania WatchGuard Dimension
 • Monitorowanie pracy urządzenia z wykorzystaniem oprogramowania Firebox System Manager
 • Monitorowanie pracy urządzenia z wykorzystaniem Fireware Web UI
 • Analizowanie logów w panelu Traffic Monitor

Dzień 2

3. Ustawienia sieciowe

 • Ustawienie trybów sieciowych
 • Konfiguracja interfejsów
 • Ustawienia WINS/DNS
 • Tworzenie bridge’ów na interfejsach
 • Tworzenie sieci typu secondary
 • Omówienie i konfiguracja sieci VLAN
 • Konfiguracja routingu statycznego

4. Konfiguracja Multi-WAN/SD-WAN

 • Omówienie usługi Multi-WAN
 • Konfiguracja trybów Multi-WAN(Failover, Interface Overflow, Round Robin, Routing Table)
 • Przegląd narzędzia Link Monitor
 • Omówienie zasad routingu przy wykorzystaniu Multi-WAN
 • Konfiguracja Software-Defined WAN

5. Translacja adresów (NAT)

 • Formy translacji adresów (NAT) dostępne w FireBox’ie,
 • Dodawanie adresów  IP wykorzystywanych w dynamicznej translacji NAT,
 • Wykorzystanie statycznego NAT do ochrony publicznych serwerów.
   

6. Zarządzanie pasmem (Traffic Management)

 • Tworzenie i zarządzanie akcjami zarządzania pasmem
 • Konfiguracja QoS (Quality of Service)

 

Dzień 3

7. Konfiguracja polityk

 • Konfiguracja źródła i destynacji w polityce
 • Zarządzanie politykami
 • Ograniczanie zakresu polityki
 • Omówienie kolejności wykonywania polityk
 • Przegląd przez ukryte polityki
 • Konfiguracja ustawień logowania i powiadomień dla polityk
 • Tworzenie harmonogramów dla polityk
 • Omówienie różnic pomiędzy politykami typu Packet Filter a Proxy

8. Konfiguracja usług bezpieczeństwa

 • Przegląd przez usługi bezpieczeństwa pracujące w ramach oprogramowania Fireware
 • Konfiguracja ustawień globalnych serwisów bezpieczeństwa
 • Konfiguracja usługi IPS (Intrusion Prevention Service)
 • Konfiguracja kontroli aplikacji (Application Controll)
 • Przegląd przez ustawienia dla usługi geolokalizacji (Geolocation Service)

9. Konfiguracja polityk Proxy i związanych z nimi serwisów bezpieczeństwa

 • Szczegółowe omówienie polityk proxy i akcji proxy
 • Konfiguracja usługi DLP (Data Loss Prevention)
 • Konfiguracja proxy dla protokołu FTP
 • Skanowanie plików AntiVirus’em
 • Omówienie usługi APT Blocker
 • Konfiguracja Application Layer Fateway dla protokołów VoIP
 • Omówienie polityk proxy dla protokołóo poczty elektronicznej (SMTP, IMAP i POP3)
 • Konfiguracja usługi spamBlocker
 • Omówienie i konfiguracja http proxy
 • Konfiguracja usługi WebBlocker
 • Konfiguracja inspekcji ruchu szyfrowanego https
 • Omówienie Content Action oraz Routing Action dla inspekcji przychodzącego ruchu http/https

Dzień 4

10. Autentykacja użytkowników

 • Przegląd przez serwery autentykacji
 • Autentykacja użytkowników na urządzeniu
 • Integracja z zewnętrznymi serwerami autentykacji
 • Omówienie integracji z LDAP
 • Omówienie integracji z Active Directory
 • Omówienie integracji z RADIUS
 • Omówienie integracji z SecurID
 • Wykorzystywanie użytkowników i grup w politykach

 11. Konfiguracja mobilnych tuneli VPN

 • Wstęp do mobilnych połączeń VPN
 • Porównanie poszczególnych typów mobilnych VPN’ów
 • Omówienie i konfiguracja Mobile VPN with IKEv2
 • Omówienie i konfiguracja Mobile VPN with L2TP
 • Omówienie i konfiguracja Mobile VPN with SSL
 • Generowanie plików konfiguracyjnych dla agenta
 • Przegląd przez opcje routingu dla mobilnych połączeń VPN
 • Tworzenie polityk dla mobilnych połączeń VPN

12.  Połączenia Branch Office VPN

 • Wstęp do tuneli BOVPN
 • Omówienie topologii
 • Typy połączeń BOVPN na urządzeniach Firebox
 • Omówienie algorytmów i protokołów wchodzących w skład standardu IPSec
 • Konfiguracja polityk dla połączeń VPN
 • Omówienie etapów negocjacji połączeń VPN
 • Konfiguracja BOVPN
 • Konfiguracja BOVPN Virtual Interface
 • Wykorzystanie NAT’u dla połączeń VPN
 • Konfiguracja BOVPN dla urządzenia z dynamicznym zewnętrznym adresem IP
 • Konfiguracja BOVPN over TLS
 • Rozwiązywanie problemów z tunelami VPN